การให้บริการ

การบริการเก็บขยะของทางงานจัดการของเสีย จะคิดค่าบริการตามรายละเอียดดังนี้
1. โรงพยาบาลคิดเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท
2. คลินิกคิดตามน้ำหนักของขยะ น้ำหนักขยะ 1-8 กิโลเหมาจ่าย/เดือน ตามข้อตกลงในสัญญา 8 กิโลขึ้นไปคิดกิโลกรัมละ 50 บาท
3. ขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ศูนย์การแพทย์ ศูนย์เครื่องมือ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) และบริษัทภายนอก เหมาจ่ายเป็นรายเดือน
4. ค่าขยะบ้านพักบุคลากร/หอพักบุคลากร/โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ เหมาจ่ายเป็นห้องต่อเดือน

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

1 โรงพยาบาลพระพรหม
2 โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา
3 โรงพยาบาลนาบอน
4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11
5 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช
6 โรงพยาบาลเชียรใหญ่
7 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
8 โรงพยาบาลนครคริสเตียน
9 สำนักงานควบคุมป้องกันโรค
10 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
11 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
12 โรงพยาบาลชะอวด
13 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
14 โรงพยาบาลพรหมคีรี
15 โรงพยาบาลลานสกา
16 โรงพยาบาลนครินทร์
17 โรงพยาบาลนบพิตำ

รายชื่อคลินิกที่เข้าร่วมโครงการ

1 คลินิกทันตกรรมหมอนันทวัน
2 คลินิกทันตแพทย์กมลทิพย์
3 คลินิกทันตกรรมบ้านฟันดี
4 คลินิกทันตกรรม ยิ้มสวย
5 เค เบลล่า คลินิก
6 คลินิกแพทย์หญิงอรไท
7 คลินิกเด็ก หมออัจจิมาวดี
8 บ้านฟันยิ้ม หมอกิ่งเกศ
9 คลีนิคเฉพาะทางเวชกรรมอายุรศาสร์ (อัจฉรา)
10 คลีนิคเทคนิคการแพทย์เอ็ม ที ท่าศาลา
11 คลีนิคหมอเสาวนีย์
12 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมอายุรกรรมหมออรรถกร
13 บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรื่อง จำกัด
14 หมอพลอยคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน
15 คลินิกทันตกรรมหมอปวีร์
16 คลินิกสายสมรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
17 คลีนิกตาแพทย์ภานุวัฒน์
18 คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอแซม
19 ธมลวัฒก์คลินิก
20 นครคลินิกแล็บ
21 คลินิกหมอภัทริยา
22 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์หฤทัย
23 คลินิกหมอโสภณาหมอสุนทร
24 ออร่าคลินิกเวชกรรม
25 คลินิกทันตกรรม บ้าน ฟ.ฟัน
26 คลินิกแล็ปศรัญญา
27 เอส เค คลินิก
28 คลินิกทันตกรรมหมอกัญจน์กมล
29 ดวงใจคลินิกแล็บ
30 คลินิกหมอศันสนีย์
31 วีเดนคลินิก
32 คลินิกหมอจอมพล
33 คลินิกหมอชัยยุทธ
34 ราชเทวีคลีนิค
35 คลินิกหมอโชติกา
36 คลินิกหมอกฤษณะ
37 คลินิกฟันสะพานยาว นครศรีธรรมราช
38 คลินิกทันตกรรมพร้อมมิตร
39 คลินิกไอวอรี่
40 คลีนิกหมอศุภการณ์
41 แพทย์จีนปฐมพร
42 คลีนิคทันตกรรม all about smile
43 คลินิกทันตกรรมหมอเมย์
44 โรงพยาบาลสัตว พรหมคีรี
45 โฮแอดเค คลินิก
46 ศรีธรรมราชคลินิกแล็บ
47 โรงพยาบาลสัตว์หมิกิตติ
48 พิสิษคลินิกการแพทย์แผนย์ไทย
49 นครเมดิคอลแล็บ
50 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสาขารังสีวิทยา นพ.พันเลิศ
51 หมอเศรษฐพงศ์คลินิกเวชกรรม
52 คลินิกสูตินรีเวชหมอพรรษชนน
53 หมอหนึ่งศูนย์ผิวหนังสัตว์เลี้ยง
54 กรวินคลินิก
55 คลินิกทันตกรรมบ้าน หมอดาว-หมอรุ้ง
56 ฮายแอทนคร คลินิกเวชกรรม
53 คลินิกวารินทร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์
57 คลินิกอัลตร้าเซาวด์ หมออภินันท์
58 คลินิกเทคนิคการแพทย์
59 คลินิกเพื่อนนครการพยาบาลและการผดุงครรภ์
60 คลีนิกขนิษฐาการพยาบาล
61 เอ็ม เมด นครศรีฯ เวชกรรม
62 สามสูรสามคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
63 ลานสกาคลีนิก
64 สุริยะการแพทย์รายปี
65 เพียวโกลด์คลินิก
66 คลินิกหมอเจริญตา -หมอสุรเจตน์
67 พี เอส เมืองทอง คลินิก
68 คลินิกหมอฟ้ารักสัตว์
69 คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมพร
70 คลินิกทันตแพทย์นาฏลดา
71 คลินิกทันตแพทย์ชัยนาท ทันตแพทย์สมศรี
72 คลินิกทันตแพทย์สุทัย
73 คลินิกรัตนาการแพทย์และผดุงครรภ์
74 คลินิกทันตแพทย์สุภา
75 คลินิกบ้านหมอรักษ์สัตว์
76 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมศัลยกรรมตกแต่งพญ.ศรินทร
77 คลินิกนางพระยาการพยาบาลและผดุงครรภ์
78 คลินิกหมอกฤตยา
79 คลินิกแพทย์หญิงจิตติพร จ่ายรายปี สค – ธค
80 คลินิกเหมศักดิ์การแพทย์
81 เดอะภูแบงค็อก คลินิกเวชกรรม
82 อลินคลีนิกแพทย์แผนจีน (26/11/2562)
83 คลินิกหมอเดโช
84 Klean and Klear
85 หยวนทงแพทย์แผนจีน
86 คลินกโรคกระดูกและข้อหมอสุธีร์
87 ดอกเตอร์ จอยน์
88 คลินิกกชพรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (กพ)
89 บ้านหมอรักษาสัตว์ โดย นายสุรศักดิ์
90 ไอโนเบิ้ลคลินิก
91 คลินิกหมอทวิช
92 คลินิกทันตแพทย์พัชราวดี
93 คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์ธนา
94 คลินิกหมอบุญแสง
95 หมอชญานิศสูตินรีเวชคลินิก
96 อริสคลินิกเวชกรรม
97 คลินิกทันตกรรมเดนเต้
98 คลินิก​นายแพทย์​กัมปนาท
99 คลินิกทันตกรรมบุญญ่า
100 นครศรี ไอวีเอฟ จำกัด (หมอรสธรรม)
101 วรรณณีการพยาบาลและผดุครรภ์
102 คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเดือน
103 คลินิกหัวอิฐสัตวแพทย์
104 คลินิกหมอรังสิต
105 คลินิกทันตแพทย์รักวงศ์
106 คลินิกหมอธีร์-รัช
107 คลินิกหมอจุฑาทิพย์
108 คลีนิกหมอขรรค์ชัย
109 ศักดิ์ชัยคลินิกเวชกรรม
110 คลินิกรักฟัน
111 คลินิกหมอสิริพันธุ์
112 คลินิกกระดูกและข้อหมอวาทิต
113 คลินิกเฉพาะทางเวชกรรมกระดูกและข้อนายแพทย์เรืองเดช
114 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านจักษุนายแพทย์ลั่นหล้า
115 หมอบอมคลินิกเวชกรรม
116 คลินิกทันตกกรมนครทันตแพทย์
117 โรงพยาบาลสัตว์พระพรหม
118 สหคลินิก เอ็นเอสที เมดิคอลแล็บ
114 สหคลินิกเคเอ็มเฮลตี้แคร์ 400 (1000)
115 คลินิกเฉพาะทางจิตเวชและอายุรกรรม
116 คลินิกสุภาภรณ์การแพทย์แผนไทย
117 ศูนย์ผิวหนังสัตว์เลี้ยงหมอหนึ่ง
118 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพหน่วยสัตว์ทดลอง
119 ณัฐปภัสร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
120 นครคลีนนิ่ง เวชกรรม
121 โรงพยาบาลสัตว์