เกี่ยวกับหน่วยงาน

งานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
FacebooK :งานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
LINE ID : WMWUTH
โทรศัพท์ 075 – 673641 

แผนที่

แผนที่โครงการบริหารจัดการของเสีย