เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการของเสีย มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 
FacebooK :โครงการบริหารจัดการของเสีย
LINE ID : WMWUTH
โทรศัพท์ 075 – 673641 

แผนที่

แผนที่โครงการบริหารจัดการของเสีย