การประเมิน 5 ส. Green

ภาพการประเมิน

ภาพการประเมินในปี 2563


5 ส.
5 ส.
5 ส.

ก่อนดำเนินงานขณะดำเนินงาน

พื้นที่


หลังดำเนินงานข้อเสนอแนะ
1.สายไฟควรเก็บให้เรียบร้อย  
2.ตู้เย็น ควรทำความสะอาดทั้งภายนอกแระภายใน
3.ห้องควบคุมไม่ควรมีของอย่างอื่น
4.ควรมีถังดับเพลิง
5.สวิตไฟควรมีที่ครอบเพื่อความปลอดภัย

การประเมิน 5 ส. Green ในปี 2564 เนื่องจากสถานกาณ์โควิทจึงมีการประเมินแบบออนไลน์ 

ก่อนดำเนินงาน

พื้นที่
พื้นที่
พื้นที่

ขณะดำเนินงาน
พื้นที่
พื้นที่

หลังดำเนินงาน


5 ส.
พื้นที่
ห้องประชุม

ภาพปี 2565

ก่อนดำเนินงาน


ขณะดำเนินงาน

ทำความสะอาด
ทำความสะอาด
ดำเนินงาน
ดำเนินงาน

ทำความสะอาด

หลังดำเนินงาน


Add Your Heading Text Here