ประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก

ทำข่าว
ทำข่าว

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 รองอธิการบดี (รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี) ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าวไทยพีบีเอส เกี่ยวกับการทำลายขยะติดเชื้อ ของโครงการบริหารจัดการของเสีย ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือร่วมกับบริษัทเอกชน ในการพัฒนาศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร

เกียรติบัติ

ทางโครงการบริหารจัดการของเสีย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ว่าเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและมีการบริการที่น่าชื่นชม